Världsarv i Sverige

Läs mer om världsarv i Sverige

Drottningholm slottsområde blev Sveriges allra första världsarv 1991. Skogskyrkogården i Stockholm blev nr 5 i raden 1994. Södra Ölands odlingslandskap blev nr 10 år 2000 och 2012 fick Sverige sitt 15:e världsarv i Hälsingegårdarna.

Föreningen ”Världsarv i Sverige” är en ideell, allmännyttig intresseorganisation för de objekt i Sverige som upptagits på UNESCOs världsarvslista. Läs mer Sveriges världsarv på föreningens hemsida.

Länk till Världsarv i Sverige: http://worldheritagesweden.se/

Sevärdheter i världsarvet

Örlogsstaden Karlskrona

Under stormaktstiden på 1600-talet ökade behovet av en flottbas i Sydsverige för att hålla ihop landet. Tidens främsta fortifikationsexperter kallades till Karlskrona för att bygga den modernaste och mest effektiva flottbas Europa hade skådat. Staden grundades 1680 och dess skeppsbyggeri, arkitektur, stadsplanering samt anläggnings- och försvarsteknik fick stor uppmärksamhet i Europa under 1700-talet. Örlogsstaden Karlskrona skrevs in på världs­-arvslistan 1998.

Länk till Google Maps

Södra Ölands odlingslandskap

Den medeltida markindelningen och brukandet av marken gör världsarvet Södra Ölands odlingslandskap unikt. Värdena finns i bondens landskap med radbyar, åkrar och betesmarker. Kalk berggrunden och betesdjuren ger för­ utsättningarna för stora biologiska värden på alvaret och sjömarkerna. Södra Ölands odlingslandskap skrevs in på världsarvslistan 2000.

Länk till Google Maps

Hansestaden Visby, Gotland

Visby är en karaktäristisk hansestad med ringmur, kyrkoruiner, välbevarat gatunät och småskalig bebyggelse från medeltiden och framåt. Hansestaden Visby skrevs in på världsarvslistan 1995.

Hansestaden Visby, Gotland Länk till Google Maps

Varbergs radiostation i Grimeton

Varbergs radiostation i Grimeton representerar ett avgörande steg i utvecklingen av den trådlösa telekommunikationen.
Långvågssändaren med den gigantiska multipelantennen är den enda
i sitt slag som bevarats av det tiotal liknande anläggningar som uppfördes på 1920-talet runt om i världen. Grimeton skrevs in på världsarvslistan 2004.

Varbergs radiostation i Grimeton Länk till Google Maps

Hällristningsområdet i Tanum

Tanum ingår i ett hällristningsområde från bronsåldern med hittills 1500 kända ristningar. Det är en innehållsrik och säregen förhistorisk bildskatt som ristats in på landskapets släta berghällar. Hällristningsområdet i Tanum skrevs in på världsarvslistan 1994.

Hällristningsområdet i Tanum Länk till Google Maps

Skogskyrkogården, Stockholm

På Skogskyrkogården har landskap och arkitektur fått en sammanhållen utformning. Kyrkogården är ett framstå­ ende objekt från 1900-talets första hälft och har fungerat som förebild för skogskyrkogårdar över hela världen.
Skogskyrkogården skrevs in på världsarvslistan 1994.

Skogskyrkogården, Stockholm Länk till Google Maps

Birka och Hovgården, Ekerö

Birka och Hovgården är en vikingatida stad och kungsgård på öarna Björkö och Adelsö i Mälaren, centrum i en av Sveriges huvudbygder. Kulturlandskapet, fornlämningarna och museet med modeller och fynd ger en bild av stadens forna utseende och liv. Birka och Hovgården skrevs in på världsarvslistan 1993.

Birka och Hovgården, Ekerö Länk till Google Maps

Drottningholm,Ekerö

Drottningholms slottsområde är en utomordentligt välbevarad slottsanläggning från 1600- och 1700-talen anlagd efter franska förebilder. Särskilt värdefulla är Kina Slott och den världsunika slottsteatern. Teatersalongen är oförändrad sedan den färdigställdes 1766. Drottningholm blev Sveriges första världsarv 1991.

Drottningholm,Ekerö Länk till Google Maps

Engelsbergs bruk, Fagersta

Engelsberg är ett välbevarat järnbruk med bebyggelse och industrianläggningar intakta från 1700- och 1800-talen.
Det var denna typ av järnbruk som gjorde Sverige till en världsledande järnproducent. Bruket är en del av Ekomuseum Bergslagen. Engelsbergs bruk skrevs in på världsarvslistan 1993.

Engelsbergs bruk, Fagersta Länk till Google Maps

Falun och Kopparbergslagen

Från koppargruvan i Falun skeppades den rödglänsande metallen i väg för att bli tak på kyrkor och palats över hela Europa. I dag är Stora Kopparberget och landskapet runtomkring ett unikt minne över Sveriges tidigaste historia som industrination. Stora Kopparberget och Falun skrevs in på världsarvslistan 2001.

Falun och Kopparbergslagen Länk till Google Maps

Höga Kusten/Kvarkens skärgård, Ångermanland

Höga Kusten är en storslagen kuperad kust­ sträcka vid Östersjön.
Området ger en tydlig och koncentrerad bild av de geologiska former och den utveckling av vegetationsförhållanden och kulturhistoria som präglar landområden som höjts ur havet efter den senaste istiden. Höga Kusten skrevs in på världsarvslistan 2000.

Höga Kusten/Kvarkens skärgård, Ångermanland Länk till Google Maps

Gammelstads kyrkstad, Luleå

En kyrkstad är en samling stugor och stallar vid en norrländsk sockenkyrka där långväga socken bor hade sin fasta punkt vid kyrkobesöken.
Gammelstad, som i början av 1600-talet utvecklats till en kyrkstad, är ensamt om att förena Nordens två typer av trästäder: kyrkstaden och borgarstaden. Gammelstads kyrkstad skrevs in på världsarvslistan 1996.

Gammelstads kyrkstad, Luleå Länk till Google Maps

Laponia, Lappland

Laponia är en av Västeuropas sista stora vildmarker. Fyra nationalparker och två naturreservat bildar tillsammans det 9 400 km2 stora området. Laponia är beläget inom Gällivare och Jokkmokks kommuner. Det består av vild och fortfarande obanad mark med höga fjäll och öppna fjällplatåer, gränslösa skogar och vidsträckta myrmarker. Området är också samernas kulturlandskap. Laponia skrevs in på världsarvslistan 1996.

Laponia, Lappland Länk till Google Maps

Struves meridianbåge, Norrbotten

Tack vare astronomen Wilhelm Struves triangelmätning längs en meridian kunde det bevisas att jorden är tillplattad vid polerna. Mätningarna som var de första i sitt slag pågick mellan 1816 och 1855. Det fanns 265 mätpunkter från Norra Ishavet ner till Svarta havet. 34 av dem ingår i världsarvet som omfattar tio länder och 4 mätpunkter ligger i Sverige. De är Perra-vaara i Haparanda kommun, Pajtas-vaara i Kiruna kommun, Pullinki i Korpilombolo och Kerrojupukka i Pajala kommun. Struves mätpunkter skrevs in på världsarvslistan 2005.

Länk till Google Maps

Världsarvet Hälsingegårdar

Världsarvet Hälsingegårdar består av sju gårdar som ska ses som representanter för mer än 1000 bevarade hälsingegårdar med stora kulturvärden. Det som är unikt med gårdarna är att hälsingarna byggde fler och större rum för fester än bönder i resten av världen. Idag finns det fler dekorerade interiörer i boendemiljö bevarade i Hälsingland än någon annanstans i världen.

Världsarvet Hälsingegårdar Länk till Google Maps