Mörbylånga kommun beviljas 320 000 kronor till världsarvssamordning

Mörbylånga kommun beviljas 320 000 kronor i kulturmiljöbidrag av Riksantikvarieämbetet till världsarvssamordning. Det är en statlig satsning på de svenska världsarven. Bidraget ska skapa mervärde och utrymme för utveckling i världsarvsarbetet på lokal och regional nivå.

– Det är tredje året som vi får bidraget och det har betytt mycket för vårt arbete med Södra Ölands odlingslandskap. För oss är också bidraget en nationell signal om att Unescos världsarv i Sverige är viktiga. Säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare Mörbylånga kommun.

Medlen kommer bland annat att möjliggöra följande satsningar:

Parallellt pågår ordinarie arbete med världsarvet, inom kort släpps årets upplaga av broschyren ”Upplev världsarvet”. I samarbete med Öland Spirar genomförs en världsarvshelg den 12-14maj. Den 30 maj öppnar Skansenskolan en världsarvsutställning på Eketorps borg. I juni blir Alunskolans elever miniguider i världsarvet och inviger en utställning på Ölands södra udde. Den 15-17 september genomförs höstens världsarvshelg.

Kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning:
I Regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende Riksantikvarieämbetet avsätter regeringen medel för världsarvssamordning som en del av kulturmiljövårdsanslaget för en tillfällig finansiell satsning under tre år. Bidraget ska inte ersätta befintliga resurser, utan bidra till att skapa mervärde och utrymme för utveckling i arbetet på lokal och regional nivå. Bakgrunden till bidraget är den nationella strategin för världsarvsarbetet som pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning. Världsarvssamordnarna ”bidrar till en fungerande samordning mellan lokala och regionala aktörer och i världsarvsråden och agerar strategiskt utifrån världsarvens bevarande, användning och utveckling.” Riksantikvarieämbetet har i budgetunderlaget för 2024–2026 föreslagit att den tillfälliga satsningen på världssarvssamordningen förlängs med ett år, för att omfatta även det sista året av genomförandeperioden för den handlingsplan som kopplar till världsarvsstrategin.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation har skapat ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Nyhetsarkiv