Ny vandringsled – Lundastugans vandringsled

2022-05-16:  Nu finns det en ny vandringsled som tar vandrarna till ett litet malmställe som var bebott fram till 1930-talet – Lundastugan.

– Intresset för vandring har ökat de senaste åren och det känns bra att öppna en ny led tillsammans med Kastlösa hembygdsförening. Nu erbjuds vandrarna möjlighet att uppleva malmbebyggelsen och en malmstuga vid randen av Stora alvaret, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare, Mörbylånga kommun.

Kastlösa hembygdsförening har tagit initiativ till den nya sträckningen/avstickaren av den befintliga vandringsleden Penåsa – Tingstad flisor till Lundastugan och arbetet har skett i samarbete med Mörbylånga kommun.

– Vandra från Penåsa mot Tingstad Flisor på vacker alvarmark och gör en avstickare till den gamla malmstugan i Lunda, som med sin grå ryggåsstuga är ihopbyggd med de kringliggande ålderdomliga stenhusen runt en idyllisk gårdsplan och trädgård. Här kan du uppleva ett härligt lugn och du är välkommen att sitta ner på trädgårdsmöblerna med din medhavda matsäck, säger Ingrid Liesén, ordförande i Kastlösa hembygdsförening.

Här finns mer information om leden: Lundastugan vandringsled | Naturkartan
Samlad information om vandringslederna på södra Öland: Mörbylånga kommun – Öland | Naturkartan

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. På södra Öland finns Kalmar läns enda världsarv – ett av femton i Sverige – Södra Ölands odlingslandskap. Det är ett levande odlingslandskap med byar, åkrar, Stora alvaret och sjömarker som bildar den enastående helhet som utgör världsarvet.

 

Nyhetsarkiv