Ökat intresse för vandringslederna i världsarvet på södra Öland

Juni 2020:På södra Öland finns över 140 kilometer vandringsleder för den som vill ut och njuta av den vackra och särpräglade naturen. Intresset för vandringslederna har ökat under våren och parallellt pågår arbete med att utveckla lederna ytterligare, bland annat genom att skapa nya rastplatser, se över skyltningen och att tillgängliggöra informationen om vandringslederna digitalt.

– Vi har sett ett ökat intresse för vandringslederna under flera år och den senaste tiden har lederna blivit extra populära. Nu väljer många att träffas utomhus och fler och fler passar på att vandra i våra vackra leder, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare på Mörbylånga kommun.

Under våren och försommaren har ett intensivt arbete pågått med att rusta lederna:

Nya skyltar ut med signaturleden, Mörbylångaleden
År 2019 utsågs Mörbylångaleden till en av Sveriges 12 signaturleder. Det är Svenska turistföreningen som har valt ut ett urval av Sveriges mest spektakulära leder, signaturleder. Leden är drygt åtta mil lång och går från turistbyrån i Färjestaden till Ottenby vandrarhem. Under våren har Mörbylångaleden fått nya skyltar.

Ny rastplats vid Eketorps borg
Mörbylångaleden passerar Eketorps borg och precis norr om borgen har en ny rastplats för vandrare iordningsställts med eldstad och vindskydd. Rastplatsen kopplar ihop signaturleden, världsarvet och Eketorps borg.

Digitalisering av ledbeskrivningarna
Information om vandringslederna i Mörbylånga kommun finns nu digitalt i appen Naturkartan. Här kan du få tips om närmaste vandringsled. Där får du såväl beskrivning av leden, hur du hittar dit och inte minst en möjlighet att se var på leden du befinner dig. Informationen finns även på naturkartans webbplats: https://naturkartan.se/sv/morbylanga

 

Stättan till den nya rastplatsen vid Eketorps borg.

Nyhetsarkiv