Södra Ölands odlingslandskap i utställningen Naturpunkten

Vid turistbyrån i Färjestaden ligger Länsstyrelsens utställning, Naturpunkten, som handlar om Ölands natur. Här berättas om stranden, sjömarken, alvaret, lövskogen, våtmarken och lövängen som är det unika öländska landskapet tillsammans med den odlade marken. Här finns också en stor modell av Öland. Under våren har utställningen att utökats med ett utställningsavsnitt om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Texterna i montern berättar om vad ett världsarv är och varför södra Öland är inskrivet på Unescos världsarvslista. Vid montern finns också möjlighet att lära sig lite mer om hur bondens år ser ut och så kan besökarna passa på att spela memory med bilder från världsarvet. Det nya utställningsavsnittet gör att utställningen beskriver det öländska landskapet som helhet, vilket är det unika med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Kalmar och Mörbylånga kommun.

Världsarvsmontern i utställningen Naturpunkten

Nyhetsarkiv