Fördjupad kunskap om Södra Ölands odlingslandskap

Nu är sidan med fördjupad kunskap om Södra Ölands odlingslandskap uppdaterad med fler rapporter som länsstyrelsen i Kalmar län har gett ut.
Det är rapporterna ”Grödor och husdjur på södra Öland” samt ”Lantbrukets byggnader Stenåsa, Kastlösa och Ventlinge socknar” som nu finns att hämta som PDF-filer.
Sedan tidigare finns exempelvis sockenbeskrivningar för världsarvets 14 socknar, en skrift om sjömarkerna i Stenåsa, Kastlösa och Ventlinge socknar, världsarvets förvaltningsplan och examensarbeten publicerade här.

Här hittar du fördjupad kunskap om södra Ölands odlingslandskap

Nyhetsarkiv