Motivering Ölands världsarv

Världsarvskommitténs motivering till den öländska världsarvutnämningen:

  • Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi.
  • Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tas tillvara på ett optimalt sätt.

Flera av delegaterna, likväl som IUCN (Internationella naturvårdsunionen), betonade att denna plats var ett enastående exempel på ett landskap som kontinuerligt främjat och bevarar biologisk mångfald.

Världsarvsutnämningen ägde rum den 2 december år 2000 i Cairns, Australien.
Södra Ölands odlingslandskap var världens 968:e världsarv i ordningen och Sveriges tionde världsarv vid tillfället.