Vandra i världsarvet

Information om vandringslederna i Mörbylånga kommun finns nu digitalt i appen Naturkartan. Här kan du få tips om närmaste vandringsled. Där får du såväl beskrivning av leden, hur du hittar dit och inte minst en möjlighet att se var på leden du befinner dig. Informationen finns även på naturkartans webbplats: https://naturkartan.se/sv/morbylanga

Ett av de bästa sätten att uppleva världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är att vandra i det. Totalt finns det över 140 km vandringsleder som hjälper dig att hitta och uppleva de unika miljöer som ligger till grund för områdets utnämning till världsarv. En detaljerad beskrivning över vandringslederna finns i det här häftet: Vandra i världsarvet

Merparten av vandringslederna på södra Öland utvecklas och underhålls av Mörbylånga kommun, men det finns även leder som Länsstyrelsen och de lokala hembygdsföreningarna sköter om. På kartan du öppnar här  finner du några av de större lederna. Välkommen att upptäcka dem, i sin helhet eller i en liten portion i taget.

För att underlätta för dig har vi gjort en broschyr som beskriver lederna. Den heter Vandra i ”Världsarvet södra Öland” och du hittar den på turistbyråer, informationsställen och anläggningar i området. Respektive led finns också presenterad i de ledbeskrivningar du hittar här nedan. Beskrivningarna är optimerade för din läsplatta eller telefon, så spara dem gärna på din enhet för framtida bruk och möjligheten att komma åt dem även utan uppkoppling.

1. Mörbylångaleden
2. Stora alvarleden
3. Örnkullen
4. Slingan Bårby källa
5. Gösslundaleden
6. Gösslunda – Tingstad flisor
7. Tingstad flisor – Penåsa
8. Millersten
9. Nunnedalen
10. Bergstigen
11. Ottenby vandringsleder
12. Eketorpsleden
13. Ekelundaleden