Världsarvs-ambassadör

Vill du använda världsarvet i din marknadsföring? Här finns symboler, texter på flera språk och bilder som är fria att använda:

Logotyper:

Med inspiration från världsarvet the English Lake District har ett koncept arbetats fram med nya världsarvssymboler, med fem budskap. Bilderna finns som jpg-filer nedan, klicka på symbolen och spara sedan ner bilden. För att ladda ner loggorna i flera format klicka här.
Loggorna finns även i en engelsk variant: För att ladda ner de engelska loggorna klicka här.

Välkommen till världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

 

Hjärta världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Upptäck världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Producerat i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Upplev världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Welcome to the Agricultural Landscape of Southern Öland

Love the Agricultural Landscape of Southern Öland

Discover the Agricultural Landscape of Southern Öland

Produced in the Agricultural Landscape of Southern Öland

Experience the Agricultural Landscape of Southern Öland

 

Texter:

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Södra Öland är med på Unescos lista över världsarv!
Landskapet här är unikt och värdefullt.
I världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ingår
byarna, åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna.

I dag fortsätter lantbrukarna att odla jorden
och låta sina djur beta Stora alvaret och sjömarkerna.
Tack vare lantbrukarna kan odlingslandskapet upplevas
av nya generationer.

The Agricultural Landscape of Southern Öland – a World Heritage site
Southern Öland is listed as one of UNESCO’s World Heritage sites!

The landscape here is unique and valuable.
The Agricultural Landscape of Southern Öland includes
villages, arable fields, the Great Alvar and coastlands.

Today’s farmers continue to cultivate the land and let their animals graze the Great Alvar and the coastlands.
Thanks to their work, this agricultural landscape will be there for future generations to enjoy.

Welterbe Agrarlandschaft Süd-Öland
Süd-Öland steht auf der Unesco-Liste über das Welterbe!
Die Landschaft hier ist einzigartig und wertvoll.
Das Welterbe Agrarlandschaft Süd-Öland umfasst
die Dörfer, Äcker, das Stora Alvaret und die Strandwiesen.

Noch immer bewirtschaften die Landwirte heutzutage den Boden und lassen ihre Tiere im Stora Alvaret und auf den Strandwiesen weiden. Dank der Landwirte können junge Generationen die Kulturlandschaft erleben.

Bilder:

Världsarvsskylt

Mittmuren, Stora alvaret

Åkermark Gårdby

Radbyn lilla Frö

Sjömarkerna i Stenåsa

Vandringsled Gösslunda