Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är något som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Något som anses vara så ovärderligt att det ska skyddas och bevaras för all framtid

Idén om världsarv började diskuteras inom FN efter de båda världskrigen då stora kulturella värden gick förlorade. Tanken väcktes på att ge unika objekt och områden ett globalt skydd.

Världsarvskonventionen antogs av UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972. Sverige undertecknade konventionen 1985 och har i och med det frivilligt åtagit sig att skydda de egna världsarven för all framtid. Vi ska också stödja andra länder i deras ansträngningar att ta hand om sina världsarv. Under 2012 hade 190 länder undertecknat avtalet. 

Världsarven delas in i två huvudgrupper: kulturarv och naturarv. Kulturarven är skapade av människan, medan naturarven är opåverkade miljöer. Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv.

Världsarven omfattar spektakulära byggnader och miljöer som pyramiderna i Egypten, Grand Canyon i USA, Stora Barriärrevet i Australien men även andra viktiga platser som koncentrationsläger och centrum för slavhandel.

Länk till UNESCO: http://whc.unesco.org/