Torka i odlingslandskapet

”Den ständiga torkan är väldigt påfrestande för lantbrukarna, den påverkar lantbrukets förutsättningar och situationen blir stressande. Ju fler år med torka desto större utmaning.” Säger Roger Gustavsson, LRFs representant i världsarvsrådet för Södra Ölands odlingslandskap.
Sommaren 2020 inleddes med att årets första skörd gav ungefär 80% av ett normalt års första skörd. För att tredje skörden ska bli bra behövs regn, framförallt vad det gäller vall och fodermajs. Betesmarkerna påverkas fortfarande av torkan år 2018, vilket gör att djuren inte har lika mycket bete som de brukar. Vattenmätningar visar också på låga nivåer i brunnarna.
Flera av de senaste åren har inneburit problem för lantbrukarna:
År 2016, efter flera torra vintrar, sjönk grundvattennivåerna på Öland, liksom i stora delar av södra Sverige till historiskt låga nivåer.
Torkan sommaren 2018 var förödande med kraftigt reducerade skördar för lantbrukarna på södra Öland. I slutet av sommaren började också privata fastighetsägare och lantbruk med enskilt vatten drabbas av sinande brunnar. Detta är särskilt problematiskt för mjölkproducenter då denna verksamhet är mycket vattenberoende. Generellt ledde torkan till att flertalet av länets, och södra Ölands, lantbrukare försattes i en ekonomiskt mycket svår situation.
Sommaren 2019 inleddes med bättre skördar än föregående sommar men under sensommaren blev det återigen torrt, vilket gör att skördarna blir mindre än förväntat. På flera håll är foderförråden tomma på grund av förra årets torka, vilket gjorde situationen än mer bekymmersam.
Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är beroende av ett modernt och levande lantbruk med betesdjur för att kunna bevaras och utvecklas

 

Nyhetsarkiv