Klimatförändringar och världsarv

2021-04-13: Ny skrift från Länsstyrelsen i Kalmar län: Klimatförändringar och världsarv. Södra Ölands odlingslandskap i ett förändrat klimat.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är ett levande kulturarv vars värden ska bevaras för all framtid. Ett förändrat klimat ses idag som ett av de största hoten. På grund av en säregen topografi och ett utsatt geografiskt läge antas klimatförändringarna påverka Öland särskilt mycket. Åtgärder kommer att behövas för att klimatanpassa världsarvet och inför det kan rapporten vara ett stöd.

Länsstyrelsen i Kalmars information:
Klimatförändringar och världsarv | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Nyhetsarkiv