Stort intresse för vandring i världsarvet

20240131: På södra Öland finns över 140 kilometer vandringsleder för de som vill njuta av den vackra och särpräglade naturen. För att få större kunskap om hur många som nyttjar vandringslederna och under vilken tid på året så mäter Mörbylånga kommun antalet passager på två ställen: Vägen ut mot Penåsa rastplats och vid ena entrén till Nunnedalen. Under 2023 registrerades drygt 56 000 passager vid de två mätpunkterna. Den populäraste vandringsdagen var söndag 9 april då över 1200 passager registrerades. Vandringslederna används under hela året och det finns två perioder med extra många besökare, april-maj samt juli.

Kommunens siffror kan kompletteras med Länsstyrelsens siffror för Möckelmossens rastplats. Under 2023 vandrade lite drygt 20 000 besökare norrut från rastplatsen mot fågelplattformen.

– Det är riktigt roligt att så många är ute och rör sig i Södra Ölands odlingslandskap. Vi jobbar hela tiden med att bli bättre på att lyfta fram landskapets människor och berättelser, säger Emma Rydnér världsarvssamordnare.

Nya broschyrer, rastplatser, skyltar, digitala guidningar och digitalt tillgängliggörande är några exempel på satsningar som har gjorts. I år får barnen en egen vandringsled där världsarvet och dess unika miljöer lyfts på ett spännande, lekfullt och nyskapande sätt

– Siffror och statistik ska ju alltid tolkas med en viss försiktighet, men det vi kan säga utifrån våra mätningar är att intresset för vandring är stort. Vi såg ett ökat intresse för vandring under pandemiåren och det verkar hålla i sig, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare Mörbylånga kommun.

Vandringsleder på södra Öland
Mörbylånga kommun sköter 140 kilometer vandringsleder på södra Öland. En av lederna, Mörbylångaleden, är klassad som en av Sveriges signaturleder av Svenska turistföreningen. Signaturlederna kännetecknas av sin vackra natur och att de är karaktäristiska för sina respektive landsdelar. Tillsammans ger signaturlederna en bra bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation skapar ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker

Blåsippor i Nunnedalen

Nyhetsarkiv