Världsarvsinformation vid Karlevistenen

20231101: Rastplatsen vid Karlevistenen har fått ett lyft med renoverad toalett, nya rastplatsmöbler och informationstavlor om världsarvet, dess odlade marker och vandringsleder. Rastplatsen ligger i anslutning till Signaturled Öland, en av Svenska Turistföreningens signaturleder för vandring.

Projektet är delfinansierat via kulturmiljömedel för världsarvssamordning. Tanken är att lyfta fram platser i landskapet där besökare kan se och uppleva världsarvets värden: byarna, åkrarna, sjömarkerna och alvaret. (Sedan tidigare finns det en informationsskylt om Karlevistenen).

Nyhetsarkiv