Blåsippor, orkidéer och Victoriavandringen lockade besökare till vandringslederna under året

Intresset för vandring har ökat de senaste åren. För att få större kunskap om hur många som nyttjar vandringslederna och under vilken tid på året så har Mörbylånga kommun börjat mäta antalet passager på två ställen, vägen ut mot Penåsa rastplats och vid ena entrén till Nunnedalen.

– Vandringslederna på södra Öland hjälper besökarna att hitta ut och upptäcka ett av Sveriges största världsarv, Södra Ölands odlingslandskap. Vi ser hur besöksströmmen följer naturen och årstidsväxlingarna där blåsippornas och orkidéernas blomning är en av reseanledningarna att komma hit, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra Ölands odlingslandskap.

Mätningarna startade i början av februari och sedan dess har 55 000 passager registrerats vid de båda mätpunkterna. Den dagen med flest registrerade passager totalt är lördagen den 16 april. Flest registrerade passager ut mot Rastplatsen i Penåsa var under Victoriavandringen måndagen den 11 juli.

– Man ska alltid vara försiktig med att tolka resultatet av mätningarna, men det vi kan säga utifrån statistiken är att intresset för vandring är stort och att lederna nyttjas under hela året. Det finns två perioder med fler besökare och det är april-maj samt juli, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare på Mörbylånga kommun.

Mörbylånga kommun sköter ungefär 140 kilometer vandringsleder på södra Öland. En av lederna, Mörbylångaleden, är klassad som en av Sveriges signaturleder av Svenska turistföreningen. Signaturlederna kännetecknas av sin vackra natur och att de är karaktäristiska för sina respektive landsdelar. Tillsammans ger signaturlederna en bra bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Tillsammans fungerar världsarven som en stor bok där varje världsarv representerar ett kapitel och på så sätt bidrar med sin historia. Södra Ölands odlingslandskap är berättelsen om hur lantbrukarna i generation efter generation har skapat ett unikt odlingslandskap med radbyar, åkrar, sjömarker och alvarmarker.

Nyhetsarkiv