Ny broschyr om vandringslederna på södra Öland

”Upplev södra Öland – vandringsleder genom världsarvet” heter en ny vandringsledsbroschyr. Här presenteras över 140 kilometer vandringsleder för den som vill ut och njuta av den vackra och särpräglade naturen på södra Öland.

För vandraren finns det mycket att välja på, allt från korta slingor på ett par kilometer till den drygt åtta mil långa Signaturled Öland, Mörbylångaleden. I broschyren presenteras främst de leder som sköts av Mörbylånga kommun med tillägg för ett uppslag om leder som sköts av länsstyrelsen Kalmar län och ideella föreningar.

– I en tid då smittsäkra utomhusaktiviteter efterfrågas allt mer är det väldigt glädjande att kunna presentera en uppdaterad version av vår uppskattade vandringsledsbroschyr. Vi hoppas att den kan bidra till att fler får inspiration till att besöka våra leder och ta del av vårt fantastiska friluftsliv, säger Matheus Tholin, natur- och fritidsutvecklare i Mörbylånga kommun.

Här hittar du broschyren
Vandringsledsbroschyren har tagits fram med stöd av Lokala naturvårdssatsningen (LONA) via länsstyrelsen Kalmar län. LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Broschyren kommer bland annat att finnas tillgänglig i anslutning till vandringslederna. Vid flera av ledernas startpunkter finns brevlådor uppsatta där vandraren kan ta med sig en broschyr. Broschyren finns även tillgänglig på Mörbylånga kommuns webbplats.

År 2000 skrevs Södra Ölands odlingslandskap in på Unescos världsarvslista som ett levande kulturlandskap. Med sina 14 socknar och 87 byar är området ett av Sveriges största världsarv.

– Ett av de bästa sätten att uppleva vårt unika och vackra odlingslandskap är att vandra i det. På din vandring får du uppleva en av världens mest unika platser på nära håll, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare vid Mörbylånga kommun.

Intresset för vandringslederna har ökat de senaste åren och därför har Mörbylånga kommun satsat på att utveckla lederna. Utöver broschyren har nya rastplatser anlagts, skyltningen har förbättrats och informationen om vandringslederna har tillgängliggjorts digitalt via appen Naturkartan.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. På södra Öland finns Kalmar läns enda världsarv – ett av femton i Sverige – Södra Ölands odlingslandskap. Det är ett levande odlingslandskap med byar, åkrar, Stora alvaret och sjömarker som bildar den enastående helhet som utgör världsarvet.

Signaturled Öland
För att underlätta för vandringsintresserade har STF, Svenska Turistföreningen, valt ut 12 signaturleder i Sverige. Signaturlederna kännetecknas av sin vackra natur och att de är karaktäristiska för sina respektive landsdelar. Tillsammans ger de 12 lederna en bra bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

Öppna broschyren som pdf: Vandringsleder-webb
Översiktskarta: oversiktskarta-webb

Nyhetsarkiv